Over Interval

Over Interval

Rinke van der Valle (1950, van oorsprong wiskundeleraar) heeft van 1999
tot 2012 gewerkt als adviseur internationalisering voor het Europees Platform – internationaliseren in onderwijs (nu EP-Nuffic). Zijn werk omvatte het organiseren en deels ook geven van cursussen internationalisering, het coördineren van een netwerk van scholen die met internationalisering bezig zijn en het geven van adviezen op dit terrein aan scholen. In 2012 heeft hij InterVal opgericht om scholen van dienst te zijn bij het opzetten en verankeren van internationalisering. EP-Nuffic (Den Haag) was één van de opdrachtgevers van InterVal. Daarnaast hebben diverse scholen inmiddels al gebruik gemaakt van de diensten van InterVal.
InterVal staat ingeschreven in het Centraal Register Kort beroeps Onderwijs (zie www.crkbo.nl) en kan daarom cursussen en workshops aanbieden zonder BTW in rekening te brengen.