De geheimen van de Matthäus-Passion

In een lezing getiteld: “De geheimen van de Matthäus Passion” probeert Rinke van der Valle de geheimen van de Matthäus Passion te ontrafelen.
De Matthäus Passion is één van de langste en meest bekende (en ook geliefde!) composities van Johann Sebastian Bach. Het is een ingewikkeld stuk dat ontstaan is in een tijd die ver achter ons ligt. Door meer begrip voor de achtergronden van de Matthäus Passion kan de luisterervaring verrijkt worden.
In de lezing zal Rinke van der Valle aan de hand van film- en geluidsfragmenten dieper ingaan op die achtergronden van dit meesterwerk. Hij behandelt een aantal aspecten als: de structuur, de tekst, de woord-toonrelatie, de ontvangst van de Matthäus Passion en de uitvoeringspraktijk.