Ontwikkelen van een EIO-leerlijn

Ontwikkelen van een EIO-leerlijn

Wilt u een logische opbouw van allerlei losse projecten van uw school dan is het verstandig een EIO-leerlijn (EIO=Europese en Internationale Oriëntatie) te ontwikkelen. Hierin staan voor elk leerjaar alle EIO-onderwerpen zowel die in de les behandeld worden als de projecten die buiten de les plaats vinden in een logisch geheel. Deze EIO-componenten worden gekoppeld aan een competentiematrix, het CFEC (Common Framework of Europe Competence) zodat duidelijk is welke competenties de leerlingen behalen met de afzonderlijke projecten.
Dit is vooral van belang voor de scholen die al ervaring hebben opgedaan met internationaliseren en dat willen integreren in het leerplan. InterVal kan u hierbij begeleiden.