Internationalisering algemeen

Internationalisering algemeen

InterVal gaat in op uw specifieke vragen. Die kunnen voor een startende school bijvoorbeeld gaan over het opzetten van internationalisering, de organisatie en de praktische uitvoering. Zo’n advies kan gegeven worden aan een coördinator internationalisering, een commissie internationalisering of aan de directie.
Ook kunt hulp krijgen bij het schrijven van een beleidsplan internationalisering
Als uw school al meer ervaring heeft met internationalisering ontstaat de behoefte om internationaliseren te verankeren in het leerplan.
InterVal kan u begeleiden bij het ontwikkelen van een EIO-leerlijn
(EIO=Europese en Internationale Oriëntatie)

Op het gebied van de Europese projecten gaat het een en ander veranderen. Om in aanmerking te komen voor een subsidie in het kader van het programma Erasmus+ dient u een aanvraag te schrijven die aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen. InterVal kan u daarbij adviseren.