Advisering

Advisering

InterVal kan uw school advies geven ten aanzien van het internationaliseringsbeleid van uw school.
Dat kan een advies zijn aan de directie, of aan de coördinator internationalisering of een commissie internationalisering. Er kan bijvoorbeeld advies gegeven worden met betrekking tot algemene en praktische zaken rond internationalisering, het verankeren van internationaliseren in het leerplan, het vergroten van het draagvlak onder docenten.
Bespreek vrijblijvend de mogelijkheden tot advisering met InterVal.
Tarieven op aanvraag.