Beleidsplan internationalisering opstellen

Beleidsplan internationalisering opstellen

Het is belangrijk een visie te ontwikkelen op internationaliseren.
Dat kan een A4-tje zijn maar vaak ontstaat de behoefte om te beschikken over een gedegen document waarin alle belangrijke zaken rond internationalisering de revue passeren. Denk aan thema’s als organisatie, de financiering, subsidies, de inhoud van de projecten, het draagvlak, de partnerscholen, de kwaliteitsbewaking.
InterVal kan u begeleiden bij het opstellen van zo’n beleidsplan.